Контакт UK version
 
 
 

Детективска агенция „Скорпион” съществува от 1993 год. От тогава до сега, тя се утвърди като една от водещите детективски агенции в страната.

 

Предмет на дейност:


>> Наблюдение и ракриване на факти свързани с изневери, възрастови кризи, проблеми с деца и семейни конфликти.
>> Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
>> Събиране на данни и факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица.
>> Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
>> Установяване на лица и обстоятелства свързани с промишления шпионаж или с опазване на фирмената тайна.
>>Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, некоректни и ненадеждни партньори.
>>Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция, както и разследване на нарушения свързани с интелектуалната собственост.
>>Издирване на укриващи се, безследно изчезнали и без постоянен адрес лица.

 

<<НОВО>>

>>ИНТЕРНЕТ ДЕТЕКТИВ!!! - интернет разследване, интернет сигурност, контрол на малолетни и др.


 

Наред с детективската дейност „Скорпион” е специализирана и в охранителната дейност.
Някои от по-важните обекти охранявани от нас през годините са:

>> Зоопарк София

>> ТД Държавен резерв

>> Mебелна фабрика АМО

>> Фабрика за ветеринарни лекарства

ПРИМАВЕТ ООД и други


___________________________________________

 

 

 

Нашите клиенти за нас:

 

"Спокойствието е лукс, който вече мога да си позволя"

 

Иван Ковачев
президент на "Кинекс" ООД

 
Нашите служители са на възраст от 24 до 55 години с богат професионален опит , а ръководния състав се състои от високо образовани хора, някои от които бивши служители на МО и МВР.

 

Също така разполагаме с денонощни дежурни мобилни групи готови да се отзоват при необходимост от помощ на охраняваните от нас обекти.

 

В своята дейност по охраната на обекти и имущество на юридически и физически лица, детективска агенция „Скорпион” се ръководи от основните нормативни актове, регламентиращи охранителната дейност в Република България.